Naujienos

„HOMANIT LIETUVA“ SUSITIKIMAS SU PAGIRIŲ M. BENDRUOMENE

„HOMANIT LIETUVA“ SUSITIKIMAS SU PAGIRIŲ M. BENDRUOMENE

Dalinamės birželio 18 d. susitikimui su Pagirių gyventojais paruoštomis skaidrėmis: Prezentacija_2024.06.18_ Kviečiame susipažinti su informacija apie gamyklos veiklos planus, atliktus aplinkos tyrimus, įgyvendintas ir artimiausiu metu numatytas įgyvendinti garso sklaidos mažinimo priemones. Taip pat su parengta ir Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta aplinkos monitoringo programa, Pagirių bendruomenės lyderių keliamais lūkesčiais ir Bendrovės noru juos atliepti. Siekiame palaikyti konstruktyvų dialogą su kiekvienu Pagirių gyventoju, todėl būsime dėkingi už klausimus, pasiūlymus ir...

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos –  Vilniaus 5–osios komandos bendradarbiavimo vizitas UAB “Homanit Lietuva” gamykloje

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos –  Vilniaus 5–osios komandos bendradarbiavimo vizitas UAB “Homanit Lietuva” gamykloje

2024 06 18 Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba -  Vilniaus 5–oji komanda atvyko susipažinti su Homanit Lietuva gamyklos teritorija bei technologiniais procesais. Keturias dienas truksiančio vizito tikslas susijęs su bendradarbiavimo stiprinimu tarp mūsų organizacijos ir priešgaisrinės tarnybos, siekiant efektyviau reaguoti į galimus avarijos ir gaisro atvejus. Atstovų pasidalinimas geriausiomis praktikomis ir patarimais dėl gaisro saugumo ir reagavimo į avarijas padės gerinti mūsų veiklos saugos standartus bei tobulinti saugumo sistemas ateityje.

Rengiantis „Homanit Lietuva“ veiklos startui,  mažinami potencialūs triukšmo taršos šaltiniai

Rengiantis „Homanit Lietuva“ veiklos startui, mažinami potencialūs triukšmo taršos šaltiniai

Pagiriuose netrukus testavimo rėžimu veiklą ketinanti pradėti medžio plokščių gamykla „Homanit Lietuva“ palaiko glaudų ryšį su vietos bendruomenės lyderiais. Gamyklos administracijos teigimu, susitikimuose viena pagrindinių temų – pramoninio objekto skleidžiamas triukšmas, kuris neišvengiamai atsiras, pradėjus ūkinę – komercinę veiklą. „Dar iki pradedant realią veiklą, įsivertinome potencialius didžiausius triukšmo šaltinius ir įgyvendinome sprendimus jų mažinimui arba visiškam eliminavimui. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad nepatogumų kėlė techninio garo šalinimas, kai proceso metu vožtuvas...

AUTOMATINEI FORMALDEHIDO MATAVIMO STOTELEI ATLIKTA PROFILAKTINĖ PATIKRA

AUTOMATINEI FORMALDEHIDO MATAVIMO STOTELEI ATLIKTA PROFILAKTINĖ PATIKRA

Visiems žinoma, kad Vilniaus r. Pagirių gimnazijos kieme yra eksploatuojama JAV gamintojo AERIS Technologies automatinė formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelė. Įsigyta stotelė – tai papildoma informacinė priemonė Pagirių miestelio gyventojams, leidžianti nuolat stebėti ir objektyviai įvertinti oro užterštumą realiu laiku. Bendrovė jau kurį laiką sistemingai kaupia ir analizuoja stotelės jutiklių fiksuojamus foninio užterštumo formaldehidu duomenis, todėl laikosi įrangos gamintojo rekomendacijų ir nustatytu laiku organizuoja stotelės įrenginių profilaktinio aptarnavimo...

PRADEDAMAS NAUJAS „HOMANIT LIETUVA“ ETAPAS – KEIČIASI BENDROVĖS VADOVAS

PRADEDAMAS NAUJAS „HOMANIT LIETUVA“ ETAPAS – KEIČIASI BENDROVĖS VADOVAS

Vokietijos įmonės „Homann Holzwerkstoffe GMBH“ Vilniaus rajone statoma medienos plaušų plokščių gamykla „Homanit Lietuva“ žengia į naują etapą, artėdama prie veiklos starto. Techniniai statybų darbai baigti, netrukus turėtų prasidėti gamybinių linijų testavimas, bus tęsiamas trūkstamos dokumentacijos tvarkymas. Su nauju darbų etapu reikalingos ir naujos vadovų kompetencijos. Akcininko sprendimu, iki šiol  lietuviškai Bendrovei vadovavusį Andrių Ostrauską keičia Sigitas Kilčauskas. Jis bendrovėje dirba nuo 2021 m., iki šiol vadovavo gamybos, kokybės ir darbų saugos struktūriniams padaliniams....

UAB „HOMANIT LIETUVA“ POZICIJA APIE 2024 M. SAUSIO 29 D. VYKUSĮ TEISMO POSĖDĮ

UAB „HOMANIT LIETUVA“ POZICIJA APIE 2024 M. SAUSIO 29 D. VYKUSĮ TEISMO POSĖDĮ

Daugumai gyventojų jau iš anksčiau yra žinoma, kad Regionų apygardos teismo Vilniaus rūmuose nagrinėjama administracinė byla pagal Pagirių bendruomenė „Medeina“ skundą dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. gegužės 13 d. priimto sprendimo Nr. (30.1)-A4E-5679 teisėtumo, kuriame nurodoma, kad pagal atliktą poveikio aplinkai vertinimą UAB „Homanit Lietuva“ planuojama ūkinė veikla – medžio plaušo plokščių gamyklos statyba ir eksploatacija – atitinka visus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų...

INFORMACIJA APIE SAUSIO 25 D. SUVEIKSIANTĮ TERMOTEPALO PAŠILDYMO ĮRENGINIO APSAUGINIO PERTEKLINIO GARO NUMETIMO VOŽTUVĄ

INFORMACIJA APIE SAUSIO 25 D. SUVEIKSIANTĮ TERMOTEPALO PAŠILDYMO ĮRENGINIO APSAUGINIO PERTEKLINIO GARO NUMETIMO VOŽTUVĄ

Informuojame, kad rytoj (sausio 25 d.), vyks prevenciniai technologinio termotepalo pašildymo įrenginio saugos grandinių patikros darbai. Darbus atliks jungtinė nepriklausomos tarptautinės bandymų, tikrinimo ir sertifikavimo įmonės TUV Austria ir technologinės linijos gamintojo Dieffenbacher specialistų komanda. Šių darbų metu bus siekiama užfiksuoti technologinio termotepalo pašildymo įrenginio apsauginio perteklinio garo numetimo vožtuvo suveikimo faktą. Todėl vidurdienį, gamyklos aplinkoje kelias minutes bus girdimas itin didelis garsas. Prašome neišsigąsti, tai normali ir saugos patikros...

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS TRUMPALAIKIUS DŽIOVYKLOS ĮRENGINIŲ ORO SRAUTŲ BALANSAVIMO DARBUS

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS TRUMPALAIKIUS DŽIOVYKLOS ĮRENGINIŲ ORO SRAUTŲ BALANSAVIMO DARBUS

Informuojame, kad šiandien gamykloje bus vykdomi džiovyklos įrenginių oro srautų balansavimo darbai. Šių darbų metu termotepalo pašildymo įrenginyje pagamintas garas, praėjęs džiovyklos įrenginių vamzdynų sistemą, bus nukreipiamas per dujų biologinio valymo įrenginių (bioskruberio) kaminą. Oro srauto balansavimo darbus planuojama užbaigti iki darbo dienos galo. 2024 01 19

GAUTI PAKARTOTINAI ATLIKTŲ GARSO LYGIO ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE MATAVIMO REZULTATAI

GAUTI PAKARTOTINAI ATLIKTŲ GARSO LYGIO ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE MATAVIMO REZULTATAI

Siekiant patikrinti įgyvendintų garso sklaidos valdymo priemonių efektyvumą bei dar kartą įsitikinti ar vykdomų technologinės linijos įrenginių paruošimo įprastai eksploatacijai darbų metu nesukuriamas reikšmingas neigiamas poveikis artimiausiai gyvenamajai ir visuomeninės paskirties  aplinkai, lapkričio 27 d. buvo atlikti papildomi akustiniai matavimai. Garso lygio matavimus atliko akredituota fizinių veiksnių tyrimų laboratorija – UAB „Akustinių tyrimų centras“.   Bendrovės užsakymu, matavimai atlikti net 8 skirtinguose taškuose. Triukšmo lygis skirtingais paros periodais (dieną,...

SVARBUS PRANEŠIMAS DĖL SUVEIKUSIO APSAUGINIO PERTEKLINIO GARO NUMETIMO VOŽTUVO

Jau keletą dienų gamyklos teritorijoje tęsiami termotepalo pašildymo įrenginio ir tolimesnės technologinės linijos įrenginių testavimo bei derinimo darbai. Šį rytą, nutrūkus elektros energijos tiekimui, suveikė termotepalo pašildymo įrenginio apsauginis perteklinio garo numetimo vožtuvas. Todėl gamyklos aplinkoje kelias minutes buvo girdimas itin didelis garsas. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus. Techniniai nesklandumai jau išspręsti. 2023 11 15

ĮMONEI SUTEIKTAS FSC® GAMYBOS GRANDIES SERTIFIKATAS

ĮMONEI SUTEIKTAS FSC® GAMYBOS GRANDIES SERTIFIKATAS

Norime pasidalinti džiugia žinia, kad UAB „Homanit Lietuva“ suteiktas visame pasaulyje gerai atpažįstamas FSC® gamybos grandies sertifikatas. Vertinimo auditą, kurio metu nuodugniai patikrintos įmonėje įdiegtos kontrolės sistemos ir jos pasirengimas įgyvendinti pasauliniu mastu patvirtintus standarto reikalavimus, atliko nepriklausomos akredituotos organizacijos „Preferred by Nature“ auditoriai. Atsižvelgiant į vis didėjantį visuomenės susirūpinimą dėl miškų nykimo ir alinimo, nuo pat pradžių ypatingą dėmesį skyrėme medienos tiekimo grandinių atsekamumui ir betarpiškam bendradarbiavimui su...

NETRUKUS BUS TĘSIAMI TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮRENGINIŲ TESTAVIMO BEI DERINIMO DARBAI

NETRUKUS BUS TĘSIAMI TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮRENGINIŲ TESTAVIMO BEI DERINIMO DARBAI

Informuojame, kad jau visai netrukus medienos plaušų plokščių gamykloje bus tęsiami biokuru kūrenamo termotepalo pašildymo įrenginio ir tolimesnės technologinės linijos įrenginių testavimo bei derinimo darbai. Tarptautinės specialistų komandos pasiūlyti ir įgyvendinti techniniai sprendiniai sumažins garso sklaidą ir leis sėkmingai užbaigti visus suplanuotus biokuro deginimo įrenginio ir tolimesnės technologinės linijos įrenginių testavimo bei derinimo darbus. Primename, kad dėl technologinių ypatumų, pilnai įgyvendinti visas suplanuotas garso sklidimą mažinančias priemones (pavyzdžiui – ant...

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMAS GARSO SKLAIDOS MAŽINIMO PRIEMONES IR TOLIMESNĘ TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮRENGINIŲ DERINIMO DARBŲ EIGĄ

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMAS GARSO SKLAIDOS MAŽINIMO PRIEMONES IR TOLIMESNĘ TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮRENGINIŲ DERINIMO DARBŲ EIGĄ

Siekiant laiku atliepti į gyventojų nuogąstavimus dėl artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje girdimo padidinto triukšmo, ankščiau nei planuota sustabdyti biokuro deginimo įrenginio ir tolimesnės technologinės linijos įrenginių testavimo bei derinimo darbai. Numatyti darbai bus tęsiami po to, kai bus įrengtos visos šiam veiklos etapui galimos įgyvendinti garso sklaidos mažinimo priemonės. Be šiuo metu baiginėjamų perteklinio garo numetimo vožtuvo izoliavimo nuo aplinkos darbų, papildomai vertinami galimi slėgio mažinimo technologiniai sprendiniai. Tikimasi, kad numatytos papildomos poveikio...

KVIEČIAME Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS INICIJUOJAMĄ SUSITIKIMĄ SU PAGIRIŲ BENDRUOMENE

KVIEČIAME Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS INICIJUOJAMĄ SUSITIKIMĄ SU PAGIRIŲ BENDRUOMENE

Spalio 18 d., 15 val., Pagirių gimnazijos patalpose (Šiltnamių g. 22, Pagirių k.) vyks susitikimas su Pagirių bendruomene. Susitikime dalyvaus bendrovės, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro bei Aplinkos apsaugos agentūros atstovai. Daugiau informacijos - VRSA pranešime: https://www.vrsa.lt/titulinio-naujienos/424/pagiriu-gyventoju-demesiui-organizuojamas-susitikimas-del-uab-homanit-lietuva-imones-veiklos:6324    

INFORMACIJA APIE PRADĖTUS VYKDYTI TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮRENGINIŲ DERINIMO DARBUS IR NUMATYTAS ĮGYVENDINTI GARSO MAŽINIMO PRIEMONES

INFORMACIJA APIE PRADĖTUS VYKDYTI TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮRENGINIŲ DERINIMO DARBUS IR NUMATYTAS ĮGYVENDINTI GARSO MAŽINIMO PRIEMONES

Informuojame, kad įpusėjo termotepalo pašildymo įrenginio pasiruošimo įprastai eksploatacijai darbai. Šiuo metu be išbandomų skirtingų įrenginio temperatūrinių režimų, biokuro, žaliavinės skiedros gamybos ir transportavimo sistemų darbo, palaipsniui atliekama sekančių technologinės linijos įrenginių patikra (derinamas plaušintuvo darbo režimas). To pasekoje, laikinai ir išskirtinai tik dienos metu (07-19 val.), artimiausioje gamyklai aplinkoje gali būti girdimas neįprastai didesnis garsas. Atlikus visus reikiamus testuojamos linijos derinimo darbus, ant didžiausią garsą skleidžiančių...

GAUTI PAKARTOTINAI ATLIKTŲ GARSO LYGIO ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE MATAVIMO REZULTATAI

GAUTI GARSO LYGIO ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE MATAVIMO REZULTATAI

Bendrovės užsakymu, pirmąją technologinio biokuro deginimo įrenginio karštųjų bandymų parą, buvo atlikti aplinkos garso lygio artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje matavimai. Triukšmo lygio tyrimus atliko akredituota fizinių veiksnių tyrimų laboratorija – UAB „Akustinių tyrimų centras“. Triukšmo lygis skirtingais paros periodais (dieną, vakare ir naktį) matuotas šiose vietose: artimiausioje apstatytoje gyvenamosios paskirties teritorijoje šiaurės vakarų kryptimi – gyvenamojo namo Kunigiškių g. 49, Vilnius aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-1); artimiausioje...

INFORMACIJA APIE PRADĖTUS VYKDYTI TECHNOLOGINIO BIOKURO DEGINIMO ĮRENGINIO KARŠTUOSIUS BANDYMUS IR TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS DERINIMO DARBUS

INFORMACIJA APIE PRADĖTUS VYKDYTI TECHNOLOGINIO BIOKURO DEGINIMO ĮRENGINIO KARŠTUOSIUS BANDYMUS IR TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS DERINIMO DARBUS

Reaguodami į visuomenės susirūpinimą dėl virš gamyklos įrengimų matomų baltos/ pilkos spalvos garų ir keliamo triukšmo, teikiame papildomą paaiškinimą apie šiuo metu gamyklos teritorijoje vykdomus termotepalo pašildymo įrenginio derinimo (pasiruošimo eksploatacijai) darbus ir planuojamą jų trukmę. Visų pirma norime atkreipti dėmesį, kad visi gyventojams keliami nepatogumai yra laikini. Girdimą nemalonų monotoninį garsą sukuria per apsauginį vožtuvą į aplinkos orą išmetamas termotepalo pašildymo įrenginyje pagamintas perteklinis garas. Įprastinėmis veiklos sąlygomis (gamyklai pradėjus...

PRADEDAMI AUTOMATINĖS FORMALDEHIDO KONCENTRACIJOS APLINKOS ORE  MATAVIMO STOTELĖS TESTAVIMO IR DERINIMO DARBAI

PRADEDAMI AUTOMATINĖS FORMALDEHIDO KONCENTRACIJOS APLINKOS ORE MATAVIMO STOTELĖS TESTAVIMO IR DERINIMO DARBAI

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad Vilniaus r. Pagirių gimnazijos kieme pradėta eksploatuoti JAV gamintojo AERIS Technologies formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelė. Nuo šiol visuomenės bei kontroliuojančių institucijų informavimo tikslais, stotelės jutiklių realiu laiku fiksuojami ir nuolat atnaujinami duomenys (formaldehido koncentracija aplinkos ore, µg/m3) skaitine bei grafine išraiška yra skelbiami įmonės internetinėje svetainėje, skiltyje Tvarumas- Formaldehido koncentracija aplinkos ore (arba pasiekiami tiesiogiai – paspaudus šią nuorodą). Pažymime, kad kurį laiką...

Pradedami technologinio biokuro deginimo įrenginio eksploatacijos paruošiamieji darbai

Pradedami technologinio biokuro deginimo įrenginio eksploatacijos paruošiamieji darbai

Informuojame, kad UAB „Homanit Lietuva“ medžio plaušų plokščių gamykloje pradėti termotepalo pašildymo įrenginio vidinės pakuros blokų ir mūro džiovinimo darbai. Vidinė pakura sudaryta iš karščiui atsparių šamotinių blokų, todėl planuojamų darbų metu gali būti matomi į aplinkos orą kylantys baltos spalvos garai. Planuojama, kad pakuros džiovinimas su įvairiomis pertraukomis truks apie 5 paras. Numatyti darbai - tai intensyvaus pasiruošimo termotepalo pašildymo įrenginio ir kitų technologinių sistemų paleidimo derinimo darbams, dalis. Jau anksčiau atlikti termotepalo pašildymo įrenginio...

Pradedami automatinės formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelės montavimo ir derinimo darbai

Pradedami automatinės formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelės montavimo ir derinimo darbai

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos kieme įgyvendinti JAV gamintojo AERIS Technologies formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelės montavimo darbai. Įsigyta stotelė - tai papildoma informacinė priemonė Pagirių miestelio gyventojams, siekiant atliepti bendruomenės nuogąstavimus dėl oro kokybės ir būsimos veiklos keliamo poveikio vietos gyventojų sveikatai. Nuolatinė formaldehido koncentracijos aplinkos ore stebėsena leis objektyviai įvertinti esamą oro užterštumą realiu laiku – stotelės įrangos momentiškai fiksuotą formaldehido koncentraciją lyginti su žmonių sveikatos apsaugai...

Atvirų durų diena “Homanit Lietuva” gamykloje

Atvirų durų diena “Homanit Lietuva” gamykloje

2023 m. liepos 30 d. vykusioje atvirų durų dienoje "Homanit Lietuva" gamykloje turėjome galimybę susipažinti su artimiausiais kaimynais - Pagirių bendruomenės gyventojais. Turo po gamyklą metu parodėme moderniausią ir inovatyviausią gamybos įrangą, supažindinome su būsima tvaria gamyba, papasakojome apie siūlomas laisvas darbo vietas bei parodėme modernią darbo aplinką, diskutavome apie Pagirių bendruomenės lūkesčius, bendradarbiavimo viziją ir draugišką bei atvirą kaimynystę ateityje. Džiaugiamės abipusiai naudinga pažintimi ir visai netrukus planuojame pakviesti Pagirių gyventojus į atvirų...

“HOMANIT LIETUVA” vizitas Vilniaus rajono savivaldybėje

“HOMANIT LIETUVA” vizitas Vilniaus rajono savivaldybėje

2023 m. birželio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko susitikimas su Vilniaus rajono meru Robert Duchnevič ir tarybos nariais. Dalyvaujant Homanit Lietuva generaliniam direktoriui Andriui Ostrauskui ir koncerno Homanit savininkui Fritz Homann, buvo diskutuojama apie aktualias problemas, svarstytos papildomos taršos monitoringo galimybės bei Homanit Lietuva ir Pagirių bendruomenės ryšių stiprinimo, pagal galimybes organizuojant susitikimus su bendruomenės atstovais. Aptarti Homanit Lietuva siekiai gerinti Pagirių gyvenvietės infrastruktūrą. Tuo tikslu Vilniaus rajono savivaldybė planuoja...

UAB „Homanit Lietuva“ išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas

UAB „Homanit Lietuva“ išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas

Aplinkos apsaugos agentūra įvertino UAB „Homanit Lietuva“ aplinkosauginį veiksmingumą - planuojamą žaliavų naudojimą, atliekų susidarymą, energijos vartojimo efektyvumą, emisijas į aplinkos orą ir vandenį, triukšmą, nelaimingų atsitikimų prevenciją ir priėmė sprendimą būsimai medžio plaušo plokščių gamyklos veiklai išduoti TIPK leidimą. TIPK leidime nustatytos sąlygos pagrįstos geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB) ir apima integruotą taršos, kurią sukels planuojama ūkinė veikla, prevenciją bei kontrolę. Su Agentūros sprendimu bei UAB „Homanit Lietuva“ TIPK leidimo elektronine...

Homann Holzwerkstoffe GmbH 2022m. metinė finansinė ataskaita

Homann Holzwerkstoffe GmbH 2022m. metinė finansinė ataskaita

Homann Holzwerkstoffe GmbH paskelbė metinę finansinę ataskaitą už 2022 metus. Pardavimų pajamos per metus padidėjo 17,9 proc. Už sėkmingus finansinius metus įmonė ypač dėkoja savo darbuotojams, taip pat verslo partneriams, klientams ir investuotojams už pasitikėjimą. Apie išaugusią apyvartą ir pajamas: https://lnkd.in/g4uYQre5

„Homanit Lietuva“ gamyklos teritorijai „Eurocash1“ pasiūlė Baltijos šalyse unikalų sprendimą

„Homanit Lietuva“ gamyklos teritorijai „Eurocash1“ pasiūlė Baltijos šalyse unikalų sprendimą

Vokietijos kapitalo medienos plaušo plokščių gamybos bendrovės „Homanit Lietuva“ Vilniaus rajone, Pagiriuose, statomos gamyklos teritorijai saugoti pasitelktas specialiai suprogramuotas dronas. Tai pirmasis toks apsaugos tarnybos „Eurocash1“ pilotinis projektas, kai didelei teritorijai saugoti pasitelkiama visiškai automatinė bepiločių orlaivių technologija, kurią sukūrė Lietuvos bendrovė. „Šiuo metu vyksta pagrindinio gamyklos pastato statybos, kurias planuojame baigti šių metų vasarą. Tai didžiulis projektas, į kurį investuosime apie 200 mln. eurų, bus sukurta 440 naujų darbo vietų....

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINTUS ORO TARŠOS TYRIMUS

INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINTUS ORO TARŠOS TYRIMUS

Informuojame, kad UAB „Homanit Lietuva“ užsakymu 2022-2023 m laikotarpiu buvo vykdoma Aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviaisiais sorbentais programa, kurios pagrindinis tikslas – iki gamyklos veiklos pradžios nustatyti esamą (foninę) formaldehido koncentraciją aplinkos ore bei įvertinti oro kokybę gamyklos gretimybėse – artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje. Programos vykdytojas UAB „Ekomodelis“ laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą imti ėminius laboratoriniams matavimams atlikti Nr.1AT-221. Kalendorinis darbų planas Indikatorinius oro...

Priimtas sprendimas dėl UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

Priimtas sprendimas dėl UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo pakartotinai po pastabų 2022-04-08 pateiktą ataskaitą dėl UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – Medienos plaušų plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagiriuose Šiltnamių g. 29, 33 – poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Ataskaita). Agentūra, išnagrinėjusi Ataskaitą, gautas poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas ir suinteresuotos visuomenės pasiūlymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 1...

Startuoja Vokietijos koncerno įmonės „Homanit Lietuva“ statybos Pagiriuose

Startuoja Vokietijos koncerno įmonės „Homanit Lietuva“ statybos Pagiriuose

​Simboliniu kapsulės įkasimu pradėtos medienos komponentų gamyklos „Homanit Lietuva“ pirmasis statybų etapas. Senoje pramoninėje zonoje ─ buvusioje Pagirių šiltnamių teritorijoje ─ kitų metų antroje pusėje iškils administracinis pastatas, sandėlis bei tyrimų ir plėtros centras. Didžiausia investicija istorijoje Koncerno „Homanit“ savininkas Fritz Homann neslepia, kad šis simbolinis statybų startas žymi itin reikšmingą dieną tiek jaunai Lietuvos komandai, tiek ir visam koncernui: „Tai didžiausia investicija mūsų gyvavimo istorijoje, kuri, kaip žinote, yra tikrai netrumpa.“ Paklaustas, kodėl...

„Homanit Lietuva“ investiciniam projektui suteiktas statybų leidimas

„Homanit Lietuva“ investiciniam projektui suteiktas statybų leidimas

Vilniaus rajone, Pagiriuose numatytam 175 mln. eurų vertės „Homanit Lietuva“ medienos komponentų gamyklos projektui uždegta žalia šviesa – išduotas leidimas pirmajam statybų etapui. Artimiausiu metu čia bus pastatytas administracinis pastatas, sandėlis bei tyrimų ir plėtros centras – tam numatyta skirti 12 mln. eurų. Netrukus prasidėsiančias statybas ketinama baigti trečiąjį kitų metų ketvirtį. Pirmasis čia įsikurs produktų plėtros skyrius. „Homanit“ gamyklos iškilimo laukia ir Lietuvos baldų gamybos įmonės, kurios jau dabar investavo milijonus eurų, kad savo gamybos linijas pritaikytų prie...

„Homanit“ projektas Pagiriuose – pirmasis Lietuvoje gavęs stambaus investicinio projekto statusą

„Homanit“ projektas Pagiriuose – pirmasis Lietuvoje gavęs stambaus investicinio projekto statusą

Vokietijos kapitalo bendrovė „Homanit Lietuva“ Vilniaus rajone esančiuose Pagiriuose į gamyklos statybą numato investuoti 150 mln. eurų ir sukurti 440 naujų darbo vietų. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei bendrovei pasirašius stambaus projekto investicijų sutartį, šiai investicijai suteiktas stambaus investicinio projekto statusas. Bendrovė šiuo metu veikiančiose gamyklose Vokietijoje ir Lenkijoje gamina vidutinio ir aukšto tankio suspaustas medžio pluošto plokštes. Kompanija yra aukšto tankio plokščių komponentų gamybos lyderė pasaulyje, iš viso joje dirba apie 1,5 tūkst. darbuotojų. ...