GAUTI PAKARTOTINAI ATLIKTŲ GARSO LYGIO ARTIMIAUSIOJE GYVENAMOJOJE APLINKOJE MATAVIMO REZULTATAI

Siekiant patikrinti įgyvendintų garso sklaidos valdymo priemonių efektyvumą bei dar kartą įsitikinti ar vykdomų technologinės linijos įrenginių paruošimo įprastai eksploatacijai darbų metu nesukuriamas reikšmingas neigiamas poveikis artimiausiai gyvenamajai ir visuomeninės paskirties  aplinkai, lapkričio 27 d. buvo atlikti papildomi akustiniai matavimai. Garso lygio matavimus atliko akredituota fizinių veiksnių tyrimų laboratorija – UAB „Akustinių tyrimų centras“.

 

Bendrovės užsakymu, matavimai atlikti net 8 skirtinguose taškuose. Triukšmo lygis skirtingais paros periodais (dieną, vakare ir naktį) matuotas šiose vietose:

    • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje šiaurės vakarų kryptimi – sklypo Kunigiškių g. 49C, Vilnius aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-1);
    • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje šiaurės rytų kryptimi – gyvenamojo namo Lauko g. 1, Pagiriai aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-2);
    • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje rytų kryptimi – gyvenamojo namo Pagirių g. 12, Pagiriai aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-3);
    • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje rytų kryptimi – gyvenamojo namo Pagirių g. 1D, Pagiriai aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-4);
    • artimiausiose visuomeninės paskirties teritorijoje pietų kryptimi – Vilniaus r. Pagirių gimnazijos (Šiltnamių g. 22, Pagiriai) aplinkoje (Matavimo vieta Nr. M-1);
    • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje vakarų kryptimi – gyvenamojo namo Valkų g. 17, Vilnius aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-5);
    • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje šiaurės-vakarų kryptimi – gyvenamojo namo Kunigiškių g.55, Vilnius aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-6);
    • artimiausioje gyvenamosios paskirties teritorijoje šiaurės kryptimi – gyvenamojo namo Vingių g. 20, Pagiriai aplinkoje (Matavimo vieta Nr. G-7).

Garso lygio matavimo vietų schema

Triukšmo lygio matavimo metu veikė gamyklos pastatuose sumontuota šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistema, dalis testuojamos technologinės linijos įrenginių (įskaitant termotepalo pašildymo įrenginio perteklinio garo numetimo vožtuvą), teritorijoje manevravo sunkiasvorė statybinė technika. Kompleksiškai įvertinta ir foninė triukšmo tarša – aplinka bei aplinkinių gatvių tinklu judančio autotransporto ir kitų ūkio subjektų sukuriamas triukšmas.

Pakartotinai atliktų garso lygio matavimų rezultatai rodo, kad artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje triukšmo lygis visais paros periodais neviršija leistinų ribinių verčių.

Remiantis LR HN 33:2011, gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, veikiamoje autotransporto sukeliamo triukšmo, didžiausias leidžiamas triukšmo lygio ribinis dydis dienos metu gali siekti 65 dBA (tyrimo metu matavimo vietose nustatytas 41-49 dBA garso lygis), vakaro metu – 60 dBA (tyrimo metu matavimo vietose nustatytas 38-44 dBA garso lygis), nakties metu  – 55 dBA (tyrimo metu matavimo nustatytas 38-44 dBA garso lygis).

Su laboratorijos pateiktais lapkričio 27 d. pakartotinai atliktų aplinkos garso lygio matavimo protokolais susipažinti galima čia.

 

Primename:

 • Triukšmo lygio matavimo rezultatai apibūdina esamą faktinę situaciją – gamyklos statybos ir dalies technologinių įrenginių veikimo bandymo/ derinimo režimu laikotarpį.
 • Dar projekto rengimo metu atliktas poveikio aplinkai vertinimas parodė, kad gamyklai veikiant įprastu režimu, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo lygio ribinių dydžių.
 • Gamyklai pradėjus veiklą, bus atlikti papildomi triukšmo lygio matavimai. Triukšmo lygį ties artimiausia gyvenamąja aplinka numatyta išmatuoti per pusmetį nuo gamyklos veiklos pradžios. Kontrolinius matavimus planuojama atlikti dar po 3 mėn. Nustačius sistemingą neatitiktį leistiniems triukšmo lygio ribiniams dydžiams, bus ieškoma papildomų sprendinių triukšmo sklaidai suvaldyti. Visi aplinkos garso lygio matavimo protokolai taip pat bus pateikiami Bendrovės internetinėje svetainėje.

 

2023 12 08