Rengiantis „Homanit Lietuva“ veiklos startui, mažinami potencialūs triukšmo taršos šaltiniai

Pagiriuose netrukus testavimo rėžimu veiklą ketinanti pradėti medžio plokščių gamykla „Homanit Lietuva“ palaiko glaudų ryšį su vietos bendruomenės lyderiais. Gamyklos administracijos teigimu, susitikimuose viena pagrindinių temų – pramoninio objekto skleidžiamas triukšmas, kuris neišvengiamai atsiras, pradėjus ūkinę – komercinę veiklą.

„Dar iki pradedant realią veiklą, įsivertinome potencialius didžiausius triukšmo šaltinius ir įgyvendinome sprendimus jų mažinimui arba visiškam eliminavimui. Pavyzdžiui, pastebėjome, kad nepatogumų kėlė techninio garo šalinimas, kai proceso metu vožtuvas veikia kaip garsus švilpukas. Sumontavome papildomą garso izoliacijos sluoksnį, ir sumažinome į aplinką nukreipiamo perteklinio garo slėgį, tikime, problemų čia nekils“, – sakė „Homanit Lietuva“ direktorius Sigitas Kilčauskas.

Be to, papildomai sumontuoti izoliaciniai barjerai ir kai kuriose gamybinio proceso linijose, oro transportavimo ventiliatoriuose.

Įdiegta KEMEK transporto valdymo sistema, jos pagalba sunkiasvorio transporto srautai, įvažiuojant ar išvažiuojant iš įmonės,  bus paskirstyti tolygiai, įrengta žiedinė autotransporto judėjimo schema. Taip bus išvengiama spūsčių, mažinama tiek oro, tiek garso tarša.

Atkreiptas dėmesys ir į erzinantį garsą, kurį skleidžia atbuline eiga važiuojanti krovos technika. Čia taip pat sudėti slopintuvai, paliekantys minimalų garsą, būtiną darbo saugumui.

„Dar projekto rengimo metu nustatyta, kad gamyklai veikiant įprastu režimu, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo lygio ribinių dydžių. Įsipareigojame ir toliau vykdyti triukšmo taršos monitoringą. Nustačius sistemingą neatitiktį leistiniems triukšmo lygio ribiniams dydžiams, bus ieškoma papildomų sprendinių triukšmo sklaidai suvaldyti. Šis pažadas skirtas ne tik kontroliuojančioms institucijoms, bet pirmiausia mūsų artimiausiems kaimynams – Pagirių gyventojams“, – teigė S. Kilčauskas.

Atkreiptinas dėmesys, kad gamyklos statybos laikotarpiu sėkmingai įgyvendintos ir kitos garso sklaidos mažinimo priemonės:

  • Šiaurės rytinėje teritorijos dalyje, ties gamyklos teritorijos riba, įrengta net 387 m ilgio ir 5 m aukščio akustinė siena. Šiaurės vakarinėje dalyje – suformuotas 4,5 m aukščio pylimas;
  • Aplink oro srauto transportavimo ventiliatorius ir kitus triukšmingiausius technologinius įrengimus sumontuoti garso izoliaciniai barjerai;
  • Visa triukšmingiausia gamybinė įranga sumontuota pastatuose. Įrenginiai patalpose išdėstyti atokiau vienas nuo kito, taip mažinant galimas vibracijas ir rezonansinį triukšmą. Siekiant išvengti triukšmo sklidimo pro atvirus langus ir duris į aplinką, gamyklos erdvėse sumontuota efektyvi vėdinimo sistema;
  • Pritaikyti kiti triukšmo sklaidos valdymo sprendiniai – žaliavinės medienos krovos ir kiti triukšmingi lauko darbai gamyklos teritorijoje atliekami tik dienos metu.

Jau netrukus „Homanit Lietuva“ administracija pristatys komunikavimo įrankį, kuris leis Pagirių miestelio gyventojams patogiai ir greitai pranešti apie bet kokius gamyklos veiklos keliamus nepatogumus. Tikima, tai prisidės prie greito ir efektyvaus atsiradusios galimos problemos sprendimo.

 

Daugiau informacijos:

El. p.: info@homanit.lt

Tel.: +370 669 61 909

https://www.homanitlietuva.lt/