homanit istorija

1876

„Homanit“ grupė savo veiklos istoriją pradėjo dar 1876 m., Vokietijoje. Šiuo metu grupė veiklą vykdo Saro krašte Vokietijoje, Karlino ir Krosno miestuose Lenkijoje.

2017

Nutarta statyti ketvirtąją „Homanit“ gamyklą ir klientų aptarnavimo centrą Lietuvoje, gamybos ir pramonės paskirties zonoje Pagiriuose.

2018

Pasirašyta Investicijų sutartis tarp LR Ūkio ministerijos ir Homann Holzwerkstoffe GMBH.

2020

Vilniaus r., Pagiriuose įsigytas 77 ha žemės plotas.

2021

„Homanit Lietuva“ gamyklos projektui Lietuvoje „uždegta žalia šviesa“ – išduotas statybų leidimas pirmajam statybų etapui.

„Homanit Lietuva“ su „Swedbank“ pasirašo sutartį dėl 85 mln. eurų finansavimo naujos medienos komponentų gamyklos statyboms ir bendrovės veiklos pradžiai.

„Homanit Lietuva“ ir LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašo stambaus projekto investicijų sutartį. Tai – pirmasis projektas Lietuvoje, kuriam suteiktas stambaus investicinio projekto statusas.

2022

Aplinkos apsaugos agentūra patvirtina poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, kuri nurodo, kad planuojama „Homanit Lietuva“ gamykla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus.

Gautas statybų leidimas pagrindinio „Homanit Lietuva“ gamyklos pastato statybai.