AUTOMATINEI FORMALDEHIDO MATAVIMO STOTELEI ATLIKTA PROFILAKTINĖ PATIKRA

Visiems žinoma, kad Vilniaus r. Pagirių gimnazijos kieme yra eksploatuojama JAV gamintojo AERIS Technologies automatinė formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelė. Įsigyta stotelė – tai papildoma informacinė priemonė Pagirių miestelio gyventojams, leidžianti nuolat stebėti ir objektyviai įvertinti oro užterštumą realiu laiku.

Bendrovė jau kurį laiką sistemingai kaupia ir analizuoja stotelės jutiklių fiksuojamus foninio užterštumo formaldehidu duomenis, todėl laikosi įrangos gamintojo rekomendacijų ir nustatytu laiku organizuoja stotelės įrenginių profilaktinio aptarnavimo darbus.

Šios profilaktinės patikros metu patikrinta bendra stotelės sudėtinių dalių ir įrenginių būklė po žiemos sezono. Taip pat pakeistas filtruojančios medžiagos (hopkalito skruberio) užpildas, pakeisti tiekiamo oro dulkių filtrai, išvalyta apsauginė dėžė bei oro įsiurbimo ir išmetimo ventiliatoriai.

Norime pasidžiaugti, kad jokių rimtesnių nusidėvėjimo požymių ar gedimų nepastebėta!

2024 04 11