Tvarumas

Aplinkosauga

APLINKOS MONITORINGO ATASKAITOS

Gamyklai pradėjus veiklą, pagal parengtą ir atsakingos institucijos patvirtintą Aplinkos monitoringo programą, bus atliekamas taršos šaltinių išmetamų/ išleidžiamų teršalų monitoringas, poveikio aplinkos orui monitoringas, o jų rezultatai (monitoringo duomenys ir ataskaitos) teikiami šioje internetinės svetainės skiltyje, siekiant sudaryti galimybę visuomenei susipažinti.

FORMALDEHIDO KONCENTRACIJA APLINKOS ORE

Nežiūrint to, kad medienos plaušų plokščių gamybos metu bus naudojama itin pažangi, inovatyvi bei aplinkai palanki gamybos technologija, eksploatuojami aukščiausius aplinkosauginius standartus atitinkantys oro valymo įrenginiai, dar pačioje projekto pradžioje (poveikio aplinkai vertinimo metu) buvo nuspręsta įgyvendinti papildomą galimos taršos kontrolės priemonę (leisiančią maksimaliai užtikrinti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugą) – įrengti automatinę formaldehido kiekio (koncentracijos) aplinkos ore matavimo stotelę, o jos fiksuojamus matavimų rezultatus viešai skelbti ir nuolat atnaujinti šioje internetinės svetainės skiltyje.

Automatinę stotelę sudaro JAV gamintojo AERIS Technologies formaldehido koncentracijos aplinkos ore analizatorius (AERIS MIRA Ultra) ir jo darbui užtikrinti skirta pagalbinė įranga (žr. pav. žemiau). Įsigyta stotelė eksploatuojama socialiai jautraus objekto aplinkoje – Vilniaus r. Pagirių gimnazijos kieme. Vietos pasirinkimą lėmė Aplinkos apsaugos agentūros pateiktos rekomendacijos.

1– AERIS MIRA ULTRA analizatorius; 2– hopkalito skruberis; 3– apsauginės dežės vidaus tempratūros jutiklis su rėle; 4– personalinis kompiuteris duomenų surinkimui; 5– nepertraukiamo maitinimo saltinis (APC UPS); 6– tinklo šakotuvas; 7– oro įsiurbimo ventiliatorius; 8– oro išmetimo ventiliatorius

AUTOMATINĖS STOTELĖS JUTIKLIŲ FIKSUOJAMI DUOMENYS PASIEKIAMI PASPAUDUS ŠIĄ NUORODĄ

Nuolatinė formaldehido koncentracijos aplinkos ore stebėsena leis objektyviai įvertinti esamą oro užterštumą realiu laiku – stotelės įrangos momentiškai fiksuojamą formaldehido koncentraciją (tiek 0,5 val., tiek 24 val. laikotarpiu) lyginti su žmonių sveikatos apsaugai nustatytomis leistinomis ribinėmis koncentracijos vertėmis:

    • Pusės valandos (30 min) ribine aplinkos oro užterštumo verte – 100 µg/m³ (0,1 mg/m³);
    • Vidutine 1 paros (24 val.) ribine aplinkos oro užterštumo verte – 10 µg/m³ (0,01 mg/m³).

Svarbu:

    • Ribinės aplinkos oro užterštumo vertės nurodytos esant normaliosioms sąlygoms, t. y. 273 K (0 °C) temperatūrai ir 101,3 kPa (760 mm Hg stulpelio) slėgiui.
    • Kurį laiką (iki kol bus atlikta įsigytos įrangos metrologinė patikra) stotelė veiks testavimo režimu, todėl galimi tam tikri duomenų ir/ar jų perdavimo (atvaizdavimo) netikslumai.
    • Bendradarbiaujant su UAB “Homanit Lietuva”, Vilniaus rajono savivaldybės administracija savo internetinėje svetainėje numato viešinti informaciją apie įmonės atliekamus formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimus. Savivaldybės atstovams bus suteikta atskira prieiga prie formaldehido koncentracijos analizatoriaus duomenų bazės, kur realiu laiku galės būti stebimos formaldehido koncentracijos aplinkos ore.

PAV, ATRANKŲ DĖL PAV SPRENDIMAI IR ATASKAITOS

2022 / 05
Su parengta ir Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. gegužės 13 d. raštu Nr. (30.1)-A4E-5679 patvirtinta UAB „Homanit Lietuva“ medienos plaušų plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 06. 2022-04-07) galima susipažinti čia.

Su Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. gegužės 13 d. priimtu sprendimu Nr. (30.1)-A4E-5679 „Dėl UAB „Homanit Lietuva“ medienos plaušų plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29, 33 poveikio aplinkai“ galima susipažinti čia.

RODYTI DAUGIAU

Tvari gamyba

Didelė tvarumo svarba šiandien akivaizdi visose gyvenimo srityse, o organizacijoms, kaip ekonomikos dalyvėms, tenka gerokai prisidėti prie tvarios ir tinkamos gyventi ateities kūrimo būsimoms kartoms. Kadangi esame pirmaujanti vidutinio (MDF) ir didelio (HDF) tankio suspaustų medžio pluošto plokščių tiekėja, intensyviai naudojanti tokius gamtinius išteklius, kaip medieną, savo įmonės filosofijoje įtvirtinome tvarios veiklos principus.

Kad veiksmingai užtikrintume tvarumą skatinančią veiklą ateityje, praėjusiais metais intensyviai dirbome kurdami tvarumo strategiją. Neseniai paskelbta Tvarumo ataskaita skirta tam, kad mūsų suinteresuotosios šalys galėtų geriau susipažinti su šia strategija, svarbiausiomis mūsų veiklos sritimis, tikslais ir veikla.

Tvarumas yra „Homanit GmbH & Co. KG“ DNR dalis. Pelningumas ir aplinkosauginis sąmoningumas yra lygiaverčiai svarbūs bendrovės veiklos aspektai.  Būdami sėkminga šeimos įmonė, kurioje dirba jau ketvirta karta, jaučiame didelę atsakomybę ne tik prieš gamtą, bet ir prieš suinteresuotąsias šalis. Mes įveikiame bet kokius iššūkius.

Mūsų įmonių grupės glaudūs ryšiai su aplinka užkoduoti pačioje mūsų produktų prigimtyje. Mūsų ištobulintos, plonos vidutinio ir didelio tankio medienos plaušų plokštės gaminamos iš brangios žaliavos – medienos. Ekologinei sistemai skiriame ypatingą dėmesį ir pagarbą, o didžiausią prioritetą teikiame gamtą tausojančiai ir energiją taupančiai veiklai. Tačiau pirmiausia tai, kas svarbiausia:

Bendrovės „Homanit GmbH & Co. KG“ tvarus gamybos procesas prasideda nuo įsigijimų. Atsisakome medienos, gautos tiek neteisėtai, tiek natūraliai kertant miškus, taip pat medienos iš saugotinų miškų; vietoj to, daugiausia naudojame retinimo medieną ir lentpjūvių medienos likučius iš tvariai tvarkomų miškų. Gamybos proceso metu mediena pirmiausia susmulkinama ir tik tada į ją dedama rišamųjų medžiagų. Mūsų mažo formaldehido kiekio klijų sistemos atitinka griežtus Vokietijos potvarkio dėl cheminių medžiagų draudimo (E1 emisijos klasė) ir JAV Aplinkos apsaugos agentūros (angl. EPA) bei Kalifornijos oro išteklių valdybos (CARB) reikalavimus. Perdirbdami savo gamyklose, sunaudojame 100 proc. gaunamų medienos išteklių. Kadangi mūsų gamyklose įrengtos nuosavos biomasės jėgainės, medienos atliekos naudojamos šilumai gaminti. Visose mūsų gamyklose reguliariai atliekamas auditas ir sertifikuojami energijos valdymo procesai.

Rodyti daugiau
Tvarumo ataskaita
Tvarumo strategija