Tvarumas

Aplinkosauga

APLINKOS MONITORINGO ATASKAITOS

Šiuo metu kartu su paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti yra rengiama Aplinkos monitoringo programa. Gamyklai pradėjus veiklą, pagal parengtą ir atsakingos institucijos patvirtintą Aplinkos monitoringo programą, bus atliekamas taršos šaltinių išmetamų/ išleidžiamų teršalų monitoringas, poveikio aplinkos orui monitoringas, o jų rezultatai (monitoringo duomenys ir ataskaitos) teikiami šioje internetinės svetainės skiltyje, siekiant sudaryti galimybę visuomenei susipažinti.

FORMALDEHIDO KONCENTRACIJA APLINKOS ORE

Žmonių sveikata, sauga ir aplinkosauga yra ir visada bus vienas pagrindinių įmonės prioritetų.

Nežiūrint to, kad medienos plaušų plokščių gamybos metu bus naudojama itin pažangi, inovatyvi bei aplinkai palanki gamybos technologija, diegiami aukščiausius aplinkosauginius standartus atitinkantys oro valymo įrenginiai, UAB „Homanit Lietuva“ papildomai, galimos taršos prevencijos tikslais, yra pasirengusi įrengti automatinę formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelę, tapsiančią neatsiejama įmonės infrastruktūros dalimi.

Nuolatinė formaldehido koncentracijos aplinkos ore stebėsena leis objektyviai įvertinti esamą oro užterštumą realiu laiku – stotelės įrangos momentiškai fiksuotą formaldehido koncentraciją lyginti su žmonių sveikatos apsaugai nustatytomis leistinomis ribinėmis koncentracijos vertėmis.

Visuomenės supažindinimo ir informavimo tikslais, stotelės jutiklių užfiksuoti duomenys skaitine ir grafine išraiška bus teikiami ir nuolat atnaujinami šioje internetinės svetainės skiltyje.

RODYTI DAUGIAU

PAV, ATRANKŲ DĖL PAV SPRENDIMAI IR ATASKAITOS

2022 / 05
Su parengta ir Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. gegužės 13 d. raštu Nr. (30.1)-A4E-5679 patvirtinta UAB „Homanit Lietuva“ medienos plaušų plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (versija 06. 2022-04-07) galima susipažinti čia.

Su Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. gegužės 13 d. priimtu sprendimu Nr. (30.1)-A4E-5679 „Dėl UAB „Homanit Lietuva“ medienos plaušų plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29, 33 poveikio aplinkai“ galima susipažinti čia.

RODYTI DAUGIAU

Tvari gamyba

Didelė tvarumo svarba šiandien akivaizdi visose gyvenimo srityse, o organizacijoms, kaip ekonomikos dalyvėms, tenka gerokai prisidėti prie tvarios ir tinkamos gyventi ateities kūrimo būsimoms kartoms. Kadangi esame pirmaujanti vidutinio (MDF) ir didelio (HDF) tankio suspaustų medžio pluošto plokščių tiekėja, intensyviai naudojanti tokius gamtinius išteklius, kaip medieną, savo įmonės filosofijoje įtvirtinome tvarios veiklos principus.

Kad veiksmingai užtikrintume tvarumą skatinančią veiklą ateityje, praėjusiais metais intensyviai dirbome kurdami tvarumo strategiją. Neseniai paskelbta Tvarumo ataskaita skirta tam, kad mūsų suinteresuotosios šalys galėtų geriau susipažinti su šia strategija, svarbiausiomis mūsų veiklos sritimis, tikslais ir veikla.

Tvarumas yra „Homanit GmbH & Co. KG“ DNR dalis. Pelningumas ir aplinkosauginis sąmoningumas yra lygiaverčiai svarbūs bendrovės veiklos aspektai.  Būdami sėkminga šeimos įmonė, kurioje dirba jau ketvirta karta, jaučiame didelę atsakomybę ne tik prieš gamtą, bet ir prieš suinteresuotąsias šalis. Mes įveikiame bet kokius iššūkius.

Mūsų įmonių grupės glaudūs ryšiai su aplinka užkoduoti pačioje mūsų produktų prigimtyje. Mūsų ištobulintos, plonos vidutinio ir didelio tankio medienos plaušų plokštės gaminamos iš brangios žaliavos – medienos. Ekologinei sistemai skiriame ypatingą dėmesį ir pagarbą, o didžiausią prioritetą teikiame gamtą tausojančiai ir energiją taupančiai veiklai. Tačiau pirmiausia tai, kas svarbiausia:

Bendrovės „Homanit GmbH & Co. KG“ tvarus gamybos procesas prasideda nuo įsigijimų. Atsisakome medienos, gautos tiek neteisėtai, tiek natūraliai kertant miškus, taip pat medienos iš saugotinų miškų; vietoj to, daugiausia naudojame retinimo medieną ir lentpjūvių medienos likučius iš tvariai tvarkomų miškų. Gamybos proceso metu mediena pirmiausia susmulkinama ir tik tada į ją dedama rišamųjų medžiagų. Mūsų mažo formaldehido kiekio klijų sistemos atitinka griežtus Vokietijos potvarkio dėl cheminių medžiagų draudimo (E1 emisijos klasė) ir JAV Aplinkos apsaugos agentūros (angl. EPA) bei Kalifornijos oro išteklių valdybos (CARB) reikalavimus. Perdirbdami savo gamyklose, sunaudojame 100 proc. gaunamų medienos išteklių. Kadangi mūsų gamyklose įrengtos nuosavos biomasės jėgainės, medienos atliekos naudojamos šilumai gaminti. Visose mūsų gamyklose reguliariai atliekamas auditas ir sertifikuojami energijos valdymo procesai.

Rodyti daugiau
Tvarumo ataskaita
Tvarumo strategija