UAB „Homanit Lietuva“ išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas

Aplinkos apsaugos agentūra įvertino UAB „Homanit Lietuva“ aplinkosauginį veiksmingumą – planuojamą žaliavų naudojimą, atliekų susidarymą, energijos vartojimo efektyvumą, emisijas į aplinkos orą ir vandenį, triukšmą, nelaimingų atsitikimų prevenciją ir priėmė sprendimą būsimai medžio plaušo plokščių gamyklos veiklai išduoti TIPK leidimą.

TIPK leidime nustatytos sąlygos pagrįstos geriausiais prieinamais gamybos būdais (GPGB) ir apima integruotą taršos, kurią sukels planuojama ūkinė veikla, prevenciją bei kontrolę.

Su Agentūros sprendimu bei UAB „Homanit Lietuva“ TIPK leidimo elektronine versija galima susipažinti Agentūros internetinėje svetainėje, adresu: https://aaa.lrv.lt/