Pradedami automatinės formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelės montavimo ir derinimo darbai

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos kieme įgyvendinti JAV gamintojo AERIS Technologies formaldehido koncentracijos aplinkos ore matavimo stotelės montavimo darbai.

Įsigyta stotelė – tai papildoma informacinė priemonė Pagirių miestelio gyventojams, siekiant atliepti bendruomenės nuogąstavimus dėl oro kokybės ir būsimos veiklos keliamo poveikio vietos gyventojų sveikatai.

Nuolatinė formaldehido koncentracijos aplinkos ore stebėsena leis objektyviai įvertinti esamą oro užterštumą realiu laiku – stotelės įrangos momentiškai fiksuotą formaldehido koncentraciją lyginti su žmonių sveikatos apsaugai nustatytomis leistinomis ribinėmis koncentracijos vertėmis.

Stotelės jutiklių užfiksuoti duomenys skaitine ir grafine išraiška artimiausiu metu (atlikus įsigyto prietaiso metrologinę patikrą ir kitas reikiamas procedūras) bus teikiami ir nuolat atnaujinami įmonės internetinėje svetainėje, skiltyje Tvarumas- Formaldehido koncentracija aplinkos ore.

Papildyta: Vilniaus rajono savivaldybės administracija (VRSA) išreiškė norą atlikinėti Bendrovės internetinėje svetainėje teikiamos informacijos kontrolę – savo resursais (tiek žmogiškaisiais, tiek technologiniais) kaupti, analizuoti ir atitinkamų modelių pagalba taip pat atvaizduoti stotelės jutiklių fiksuojamus duomenis. Šiam tikslui pasiekti VRSA atstovams bus suteikta atskira prieiga prie formaldehido koncentracijos analizatoriaus duomenų bazės, kur saugoma pradinė, neapdorota informacija – generuojamos formaldehido koncentracijos aplinkos ore skaitinės reikšmės realiu laiku. VRSA iniciatyva susisteminti duomenys (rezultatų palyginimui) bus skelbiami VRSA internetinėje svetainėje, adresu: www.vrsa.lt

Žmonių sveikata, sauga ir aplinkosauga visada bus vienas pagrindinių įmonės prioritetų!