INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINTUS ORO TARŠOS TYRIMUS

Informuojame, kad UAB „Homanit Lietuva“ užsakymu 2022-2023 m laikotarpiu buvo vykdoma Aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviaisiais sorbentais programa, kurios pagrindinis tikslas – iki gamyklos veiklos pradžios nustatyti esamą (foninę) formaldehido koncentraciją aplinkos ore bei įvertinti oro kokybę gamyklos gretimybėse – artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje.

Programos vykdytojas

UAB „Ekomodelis“ laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą imti ėminius laboratoriniams matavimams atlikti Nr.1AT-221.

Kalendorinis darbų planas

Indikatorinius oro kokybės tyrimus buvo atliekami 4 etapais, po 2 savaites:

I Etapas. Šaltasis metų laikotarpis (sezonas – žiema). Kaupiklių eksponavimo data: 2023.01.19 – 2023.02.02
II Etapas. Pereinamasis metų laikotarpis (sezonas – pavasaris). Kaupiklių eksponavimo data: 2023.03.13 – 2023.03.27
III Etapas. Pereinamasis metų laikotarpis (sezonas – pavasaris). Kaupiklių eksponavimo data: 2023.05.09 – 2023.05.23
IV Etapas. Šiltasis metų laikotarpis (sezonas – vasara). Kaupiklių eksponavimo data: 2023.06.26 – 2023.07.10

Pasyviųjų sorbentų išdėstymas

Programos uždaviniams pasiekti vienu metu buvo eksponuojami 4 kaupikliai. Tyrimo taškai buvo parinkti aplink visą statomos gamyklos teritoriją, atsižvelgiant į gretimybes. Visuose tyrimo taškuose pasyvieji sorbentai buvo pritvirtinti prie apšvietimo stulpų, maždaug 3-4 m aukštyje nuo žemės paviršiaus.
Tyrimo taškas Nr.1. (LKS: 577327, 6049926). Artimiausia visuomeninės paskirties teritorija pietų kryptimi – Pagirių gimnazijos (Šiltnamių g. 22, Pagiriai) kiemas;
Tyrimo taškas Nr.2. (LKS: 576416, 6050308). Artimiausia gyvenamosios paskirties teritorija vakarų kryptimi – gyvenamojo namo (Valkų g.7, Pagiriai) aplinka;
Tyrimo taškas Nr.3. (LKS: 576498, 6051041). Artimiausia gyvenamosios paskirties teritorija šiaurės vakarų kryptimi – gyvenamojo namo (Kunigiškių g. 49C, Pagiriai) aplinka;
Tyrimo taškas Nr. 4. (LKS: 577479, 6050493). Artimiausia gyvenamosios paskirties teritorija rytų kryptimi – gyvenamojo namo (Pagirių g. 1D, Pagiriai) aplinka / UAB „Homanit Lietuva“ sklypo riba.

Kiekvieno etapo metu, praėjus nustatytam pasyviųjų sorbentų eksponavimo laikui, kaupikliai buvo siunčiami į akredituotą, tarptautinius standartus atitinkančią laboratoriją Šveicarijoje, kurioje buvo atliekama bandinių cheminė analizė.

Su I Etapo tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.
Su II Etapo tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.
Su III Etapo tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.
Su IV Etapo tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.