INFORMACIJA APIE ĮGYVENDINAMAS GARSO SKLAIDOS MAŽINIMO PRIEMONES IR TOLIMESNĘ TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮRENGINIŲ DERINIMO DARBŲ EIGĄ

Siekiant laiku atliepti į gyventojų nuogąstavimus dėl artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje girdimo padidinto triukšmo, ankščiau nei planuota sustabdyti biokuro deginimo įrenginio ir tolimesnės technologinės linijos įrenginių testavimo bei derinimo darbai.

Numatyti darbai bus tęsiami po to, kai bus įrengtos visos šiam veiklos etapui galimos įgyvendinti garso sklaidos mažinimo priemonės. Be šiuo metu baiginėjamų perteklinio garo numetimo vožtuvo izoliavimo nuo aplinkos darbų, papildomai vertinami galimi slėgio mažinimo technologiniai sprendiniai.

Tikimasi, kad numatytos papildomos poveikio mažinimo priemonės reikšmingai prisidės prie susidariusios problemos sprendimo ir tuo pačiu leis sėkmingai užbaigti visus numatytus biokuro deginimo įrenginio bei likusios technologinės linijos įrenginių testavimo bei derinimo darbus.

Primename, kad įprastinėmis gamyklos veiklos sąlygomis perteklinio garo nesusidarys. Visa pagaminta šilumos energija uždara vamzdynų sistema bus tiekiama tiesiai į technologinę liniją. Taip pat ant didžiausią triukšmą skleidžiančių įrenginių numatyta sumontuoti garso izoliacines plokštes.

Dėl techninių ypatumų, pilnai įgyvendinti visas suplanuotas garso sklidimą mažinančias priemones bus galima sekančiu etapu – visapusiškai ištestavus, patikrinus ir suderinus biokuro deginimo įrenginio ir atskirų tolimesnės technologinės linijos įrenginių darbą.

Todėl dar kartą prašome supratingumo ir šiek tiek kantrybės šiuo pereinamuoju laikotarpiu.

 

Svarbu:

    • Visuomenės informavimo tikslais, dar pirmąją technologinio biokuro deginimo įrenginio karštųjų bandymų parą, buvo atlikti aplinkos garso lygio artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje matavimai. Triukšmo lygio matavimo metu veikė gamyklos pastatuose sumontuota šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistema, dalis technologinės linijos įrenginių (įskaitant termotepalo pašildymo įrenginio perteklinio garo numetimo vožtuvą), teritorijoje manevravo sunkiasvorė statybinė technika. Gauti triukšmo lygio matavimo rezultatai parodė, kad artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje triukšmo lygis visais paros periodais neviršija leistinų ribinių verčių. Plačiau apie atliktus matavimus skaitykite čia.
    • Siekiant įsitikinti ar numatytos ir planuojamos įgyvendinti poveikio mažinimo priemonės pakankamos, gamyklai pradėjus veiklą, bus atlikti papildomi triukšmo lygio gyvenamojoje aplinkoje matavimai. Triukšmo lygį numatyta išmatuoti per pusmetį nuo gamyklos veiklos pradžios. Kontrolinius matavimus planuojama atlikti dar po 3 mėn. Nustačius sistemingą neatitiktį leistiniems triukšmo lygio ribiniams dydžiams, bus ieškoma papildomų sprendinių triukšmo sklaidai suvaldyti.

2023 10 20