Maksimali vienkartinė (30 min) formaldehido koncentracija
■■■■ - Aplinkos oro kokybė gera, koncentracija neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytos leistinos ribinės vertės (100 µg/m³, arba 0,1 mg/m³);
■■■■ - Koncentracija viršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytą leistiną ribinę vertę (100 µg/m³, arba 0,1 mg/m³)
Vidutinė 1 paros (24 val.) formaldehido koncentracija
■■■■ - Aplinkos oro kokybė gera, koncentracija neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytos leistinos ribinės vertės (10 µg/m³, arba 0,01 mg/m³);
■■■■ - Koncentracija viršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytą leistiną ribinę vertę (10 µg/m³, arba 0,01 mg/m³)

Svarbu:

  • Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė nurodyta esant normaliosioms sąlygoms, t. y. 273 K (0 °C) temperatūrai ir 101,3 kPa (760 mm Hg stulpelio) slėgiui.
  • Automatinė formaldehido koncentracijos aplinkos ore stotelė veikia testavimo režimu.

 

Rodyti daugiau
Tvarumo ataskaita
Tvarumo strategija