DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Dėmesio: toliau pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Ateityje, kilus papildomų klausimų, atsakymai bus nuolat pildomi. Jei neradote atsakymo į savo klausimą, parašykite mums ir pasistengsime atsakyti.

ĮMONĖ IR DARBUOTOJAI

Kas yra „Homanit“?
„Homanit“ turi gamyklas Saro krašte Vokietijoje, taip pat Karlino ir Krosno miestuose Lenkijoje. Jose dirba iš viso apie 1,5 tūkst. darbuotojų.
Kokią veiklą „Homanit Lietuva“ vykdys Lietuvoje?

Nauja „Homanit“ grupės įmonė Lietuvoje gamins komponentus baldų, durų, parketo  pramonės įmonėms tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Pagrindinė produkcija visose „Homanit“ įmonėse yra vidutinio (MDF) ir aukšto (HDF) tankio suspaustos medžio pluošto plokštės.

Numatyti „Homanit Lietuva“ gamyklos pajėgumai sieks apie 260 tūkst. kub. m plokščių per metus.

Iš kur vešite žaliavą? Ar ji bus sertifikuota?

Planuojama, kad didžioji dalis žaliavos gamybai bus tiekiama iš Baltarusijos. Viena iš strateginių priežasčių, kodėl gamykla suplanuota Pagiriuose, yra būtent mažas atstumas iki Baltarusijos sienos. Iš tiekėjų reikalausime FSC® (angl. Forest Stewardship Council®, Miškų tvarkymo taryba) gamybos grandies sertifikato, kuris užtikrina, kad mediena yra tiekiama iš tinkamai tvarkomų kirtaviečių.

Kokios technologijos bus naudojamos?

Gamykla bus visiškai nauja, tad ir įrenginiai bus naujausi ir technologiškai pažangūs. Atsižvelgiant į šią pramonės sritį, naudojamos technologijos bus maksimaliai draugiškos aplinkai. To reikalauja tiek „Homanit“ požiūris, tiek ir pasaulinė baldų gamintoja ir mažmenininkė „Ikea“, nes didžioji dalis mūsų pagamintos produkcijos bus naudojama „Ikea“ baldams gaminti.

Kiek planuojama sukurti darbo vietų?

Šiuo metu planuojame sukurti apie 440 darbo vietų, iš jų apie 50 bus administracijos darbuotojų, kiti dirbs gamyboje.

Kokie reikalavimai bus keliami darbuotojams?

Gamykloje planuojama įrengti įvairias gamybos linijas, įskaitant pjaustymo, laminavimo ir lankstymo, taip pat pakavimo linijas. Dauguma gamybos procesų yra automatizuoti, todėl daugiausia ieškosime aukštos kvalifikacijos, techninių žinių ir išsilavinimą turinčių darbuotojų. Šiuo metu samdos procesas dar nėra pradėtas, apie jo pradžią informuosime atskirai.

Dar gerokai iki gamyklos veiklos pradžios organizuosime tiek techninės tarnybos, tiek pamainose dirbančių darbuotojų apmokymą veikiančiose gamyklose Lenkijoje ir Vokietijoje. Esame paskyrę preliminarius laiko intervalus ir darbo vietas, kur naujai priimti specialistai įgaus reikiamą kvalifikaciją ir, tinkamai pasiruošę, galės pradėti darbą Lietuvoje.

Kokio dydžio atlyginimai darbuotojams bus mokami?
„Homanit“ planuoja mokėti konkurencingus atlyginimus, ne mažesnius nei tuos, kuriuos gauna kitose Vilniaus regione veikiančiose panašiose gamyklose dirbantys žmonės. Konkretesni atlyginimai bus aiškūs pradėjus darbuotojų samdymą.
AR „HOMANIT LIETUVA“ PLANUOJA TEIKTI MAITINIMO PASLAUGAS DARBUOTOJAMS?

Žinoma, teiksime. Planuojame skelbti maitinimo paslaugos konkursą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ

Kada ir kaip planuojate informuoti greta esančią bendruomenę apie projektą ir atsakyti į žmonėms rūpimus klausimus?

Nuo pat projekto pradžios siekiame užmegzti atvirą ir racionalų dialogą su rajono gyventojais ir bendruomenėmis. Jau pradėjome organizuoti susitikimus su jų atstovais. Per pirmąjį susitikimą buvo išsamiai pristatyta bendrovės veikla ir istorija, aptarti planai ir artimiausių veiksmų eiga, tarp kurių – ir įsipareigojimas atlikti skaidrų ir išsamų poveikio aplinkai vertinimą. Taip pat buvo atsakyta į gyventojams kylančius klausimus.

Visą laiką ketiname nuolat atnaujinti informaciją, viešinti išsamaus poveikio aplinkai vertinimo etapus ir rezultatus. Sklandus ir visus šalies bei ES reikalavimus atitinkantis projektas yra mūsų pagrindinis prioritetas.

„Homanit Lietuva“ gamykla yra ne pirmas tokio pobūdžio vokiško kapitalo bendrovės „Homanit“ projektas – iki šiol sėkmingai veikiame Saro krašte Vokietijoje, taip pat Karlino ir Krosno miestuose Lenkijoje. Tad ir projektuodami Pramonės parką Pagiriuose planuojame pritaikyti gerąsias tarptautines praktikas ir patirtį bei naudoti naujausius įrengimus ir technologijas, leidžiančius taršos sklaidą suvaldyti žemiau leistinų normų.

Kodėl gamykla statoma šalia gyvenvietės?

Vieta „Homanit“ gamyklos statyboms buvo pasirinkta konsultuojantis su atsakingomis šalies institucijomis. Jau tuo metu, kai „Homanit“ rinkosi lokaciją gamyklos statyboms, ši teritorija bendrajame Vilniaus rajono plane buvo numatyta kaip pramoninė, t. y. jai buvo parengtas detalusis planas su pramonei skirta žemės paskirtimi.

Kokias ir kada atliksite teisines procedūras, tokias kaip Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)?

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimams, rengti planuojamos ūkinės veiklos PAV programą tapo nebeprivaloma. Vietoj to įmonės gali paskelbti pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią – tai jau padarėme 2021 m. vasario pabaigoje. Planuojame visas PAV procedūras baigti per 2021 metus.

Pabrėžiame, kad atidžiai laikysimės visų teisės aktų, procedūrų ir prievolių.

Koks statybų etapas yra šiuo metu?

Šiuo metu sklype vykdomi žemės paruošimo darbai: ekogeologiniai tyrimai, viršutinio žemės sluoksnio nustūmimas.

Kada gamykla pradės veikti?

Planuojama gamyklos veiklos pradžia – 2022 m. IV ketvirtis.

APLINKOSAUGA IR BENDRUOMENĖ

Kokia „Homanit“ grupės patirtis ir praktika bendraujant su šalia gamyklų esančiomis bendruomenėmis?

Mes puikiai suprantame, kad aplink gyvenančioms bendruomenėms nauja gamykla kelia abejonių ir daug klausimų. Tačiau į kiekvieną bendruomenę ateiname labai ilgam, todėl dedame visas pastangas palaikyti su jomis draugiškus santykius ir siekti abipusio supratimo ir bendradarbiavimo. Visose bendruomenėse „Homanit“ siekia dalyvauti kaip aktyvus narys, taip pat prisidėti finansais ir kitais savo turimais resursais. Pavyzdžiui, Karlino mieste Lenkijoje pastatė bendruomenių namus, taip pat prisidėjo prie kitų socialiai svarbių projektų.

Tokio paties požiūrio ir noro bendradarbiauti, suprasti vieniems kitus laikysimės ir Pagiriuose.

Kodėl buvo atliktas Pagirių vandenvietės apsaugos zonos ribų koregavimas? Ar dėl to nenukentės vandens tiekimas Pagiriams ir Vilniaus miestui?

„Homanit“ gamykla neturės jokio poveikio vandenvietei.

Pakoreguota zona sudarytų sąlygas iki gamyklos atvesti geležinkelio atšaką, kas leistų dar labiau sumažinti sunkiojo transporto eismą: jį pakeistų elektra varomi traukiniai, o pati vėžė būtų priešingoje gamyklos pusėje nei gyvenvietė.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad visos korekcijos buvo atliktos laikantis teisės aktų ir procedūrų.

„Vilniaus vandenys“ nurodo, kad Pagirių vandenvietė yra viena iš 34 sostinės vandenviečių. Apsaugos zonos korekcijos buvo atliekamos šiaurinėje vandenvietės dalyje, o pagrindinis vandenvietės požeminio vandens telkinys yra pietinėje vandenvietės pusėje, už keleto kilometrų.

Gamykla naudos Vokės upės vandenį. Kaip bus užtikrinta, kad nebus pakenkta Vokės upės ekosistemai?

Pilnas poveikio aplinkai vertinimas taip pat apims realias Vokės vandens naudojimo galimybes.

Šie klausimai bus sprendžiami atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Galutinį sprendimą, kiek Vokės vandens debito galima naudoti gamyklos reikmėms, priims Aplinkos apsaugos agentūra, o mes šių reikalavimų griežtai laikysimės.

Atkreipiame dėmesį, kad Vokės upės vandenį dešimtmečius naudojo anksčiau sklype veikę „Pagirių šiltnamiai“ – vanduo buvo naudojamas ypač dideliais kiekiais augalams laistyti ir vasarą, o būtent šiuo metų laiku Lietuvos upėse vanduo nusenka. Mūsų gamykla naudos gerokai mažiau Vokės upės vandens, nei buvo naudota iki šiol, ir tai darys tolygiai visus metus, be didesnių naudojimo pikų.

Kiek padidės tarša, pradėjus veikti gamyklai?

Mūsų tikslas – kad tarša už gamyklos sklypo ribų nedidėtų, tačiau tikslius duomenis turėsime ir galėsime vertinti tik atlikę visą poveikio aplinkai vertinimo procedūrą.

Gamykla turės triukšmingus įrenginius. Kaip užtikrinsite, kad jie nekeltų diskomforto greta gyvenantiems žmonėms?

Esame suplanavę ir patvirtinę garsą ribojančius apželdintus pylimus visuose taškuose, kur sklypas ribojasi su artimiausiais namais. Taip pat yra patvirtintas didžiausią garsą skleidžiančių šaltinių darbo laiko apribojimas – naktimis ir savaitgaliais įrengimai nebus naudojami.

Ar gamykla veiks naktį? Kaip užtikrinsite aplinkinių gyventojų ramybę?

Gamykla veiks naktį, bet tiek pagrindiniai garsą skleidžiantys įrenginiai, tiek ir transporto srautas ramybės metu bus stabdomas. Poveikio aplinkai vertinimo metu taip pat bus modeliuojami garso sklaidos žemėlapiai, kurie leis numatyti papildomas priemones, padėsiančias garsą užkardyti gamyklos teritorijoje.

Kaip gamykla tvarkys savo nuotekas?

Vandens valymo įrenginius numatyta statyti šiaurinėje sklypo dalyje. Jie bus naudojami gamybos metu atsiradusių nuotekų pirminiam valymui. Poveikio Vokės upei tai nesukels, nes po pirminio valymo visas nuotekas planuojame atiduoti „Vilniaus vandenims“ galutinai išvalyti.

Dar iki „Homanit“ gamyklos veiklos pradžios planuojame įrengti mechaninius ir biologinius nusėdintuvus, skirtus lietaus vandeniui valyti. Nevalomos nuotekos nebus išleidžiamos į jokią gamtinę aplinką.

Gamykloje nuolat bus medienos. Kaip bus užtikrinta, kad nekiltų gaisras?
Pagiriuose veiksianti gamykla, kaip ir visos kitos „Homanit“ gamyklos, atitiks griežtus Vokietijos „VdS-FireSafety“ saugos reikalavimus. Šis sertifikatas yra aukščiausias galimas standartas saugos ir apsaugos įrenginių sektoriuje.
Koks numatomas su gamyklos veikla susijęs transporto intensyvumas? Kaip jis bus valdomas?

Transporto srautų modeliavimą ir analizę numatyta atlikti poveikio aplinkai vertinimo metu, tačiau galime užtikrinti, kad bus imamasi įvairių priemonių, kad transporto keliamas triukšmas neviršytų leistinų normų.

Atkreipiame dėmesį, kad sunkiasvoris transportas ramybės valandomis nevažiuos.

Taip pat numatytas aplinkkelis, užtikrinantis, kad sunkiasvoris transportas nevažiuotų per gyvenvietės vidurį.

Ar tiesa, kad planuojama įrengti geležinkelio vėžė iki gamyklos?

Tokia galimybė svarstoma, tačiau dar galutinai neapsispręsta.

Geležinkelio vėžės įrengimas padėtų subalansuoti transporto srautus per ir šalia gyvenvietės, nes pati vėžė eitų šiauriau gamyklos priešingoje pusėje nei gyvenvietė.

KODĖL NUMATYTAS APLINKKELIS VIS TIEK EINA PER DALĮ GYVENVIETĖS?
Mes nesame transporto specialistai, visus sprendimus šiuo klausimu priima Lietuvos automobilių kelių direkcija ir kitos atsakingos institucijos.
Kaip bus galima kirsti kelią iš Žemųjų Pagirių mokiniams ir kitiems gyventojams pėsčiomis į Aukštuosius Pagirius, kai bus nutiestas naujas kelias?
Kiek mums žinoma, šioje vietoje planuojama įrengti požeminį tunelį.
Kaip užtikrinsite gyventojų privažiavimą į polikliniką?

Į polikliniką bus nutiestas naujas ir patogus privažiavimas, kurio įrengimą atliks AB „Pagirių šiltnamiai“.

Teritorijoje yra likę dideli mazuto rezervuarai. Ar jie bus panaikinti?

Rezervuarai nepatenka į UAB „Homanit Lietuva“ sklypo teritoriją, todėl lieka AB „Pagirių šiltnamiai“ nuosavybėje.

Ar gamykla bus tvari?

Bendra „Homanit“ grupės strategija – kuo labiau sumažinti CO2 kiekį, todėl projekte esame numatę didelį saulės baterijų parką ant gamybinio pastato stogo. Aktyviai palaikome žaliosios energijos koncepciją, tai daryti esame įsipareigoję ir prieš savo pagrindinius pirkėjus.

INFORMACIJA APIE PRAMONĖS PARKĄ

Ką pramonės parke planuojama įgyvendinti? Kas paskatino jį įkurti?

Pirminiame projekte planavome įsigyti tik žemės sklypą būsimos gamyklos statybai, tačiau atsižvelgę į tai, kiek ilgai teko ieškoti tinkamo sklypo su visa reikiama infrastruktūra, nusprendėme, jog galimybė ir kitiems investuotojams rasti paruoštą sklypą gali būti labai patraukli. Juolab kad Vilniaus regionas turi didelį potencialą kurtis ne tik informaciniams centrams, bet ir skirtingų pramonės šakų įmonėms. Kartu su „Investuok Lietuvoje“ šiame parke kviesime steigtis aukštą pridėtinę vertę kuriančias kompanijas.

Tikimės, kad taip kartu sukursime dar daugiau aukštos kvalifikacijos darbo vietų regiono gyventojams ir prisidėsime prie bendruomenių stiprinimo.

Kokios kitos bendrovės įsikurs Pramonės parke?

Šis klausimas dar ankstyvas, nes visas mūsų dėmesys yra sutelktas į „Homanit Lietuva“ gamyklos statybas. Būtinai informuosime, kai tik turėsime naujos informacijos.